גירי לוח אנטי דסט 144 יח' חבילה

01 light blue
01 light blue
02 lemon yellow
02 lemon yellow
03 light green
03 light green
04 orange
04 orange
05 violet
05 violet
06 light red
06 light red
08 deep yellow
08 deep yellow
09 dark red
09 dark red
10 dark green
10 dark green
11 brown ochre
11 brown ochre
12 dark brown
12 dark brown
13 dark blue
13 dark blue

130.00