עפרון שטוקמר יחידה בודדת

עפרון שטוקמר יחידה בודדת
8509000
עפרונות משולשים של שטוקמר, מיוצרים
ע"י  Lyra.
עפרונות עם איכויות אומנותיות גבוהות
מתאימים לכתיבה, רישום וציור.
הצורה המשולשת יותר ויותר מוכרת
כאחיזת העפרון הנוחה ביותר עבור
ילדים. הצבעים יפים ומאירים את הדף.
ציור בעפרונות צבעוניים מגיל צעיר,
מפתח רגישות ברישום, ויכולות אומנותיות.
Stockmar- Art makes Sense


9.00