מחדד יוריק

מחדד יוריק
20590210
היצרן: Yorik הולנד
מחדד שמתאים לכל עפרון בכל עובי,
מתאים לעפרונות שטוקמר, יוריק
ולירה. דקים ועבים.

13.00