מאריך לעפרון מעץ

מאריך עפרון מעץ
20594010
מאריך עפרונות, מתאים לעפרונות עבים
ודקים, דו צדדי.
לניצול מרבי של העפרון.

11.00