מחברת רישום עומדת

מחברת רישום עומדת. 24X32 ס"מ.

עם/ללא נייר הפרדה

14.00