מכחול מרקוריוס ארוך 18 מ"מ

מכחול מרקוריוס ארוך 18 מ"מ
25520014
מכחולים שטוחים משער פרה,
ברוחב 18 מ"מ, עם ידית ארוכה. בציור
בצבעי מים, ישנה חשיבות גדולה ששיער
המכחול יהיה טבעי בשל יכולת הספיגה שלו
המאפשרת להוסיף ולגרוע צבע מהדף, בעיקר
בציור רטוב על רטוב. טיפול נכון במכחול לאחר
השימוש מאריך את תקופת השימוש.

54.00