מכחול מרקוריוס קצר 18 מ"מ לבן


מכחול מרקוריוס קצר 18 מ"מ לבן
מכחול עם ידית קצרה
25528018
מכחולים שטוחים משער פרה,
ברוחב 18 מ"מ, עם ידית ארוכה. בציור
בצבעי מים, ישנה חשיבות גדולה ששיער
המכחול יהיה טבעי בשל יכולת הספיגה שלו
המאפשרת להוסיף ולגרוע צבע מהדף, בעיקר
בציור רטוב על רטוב. טיפול נכון במכחול לאחר
השימוש מאריך את תקופת השימוש.

54.00