דרך הצבע

---------------------------------------------------------
 המסע המרתק לתוך הצבע הוא גם הדרך
הפנימית של האדם לתוך נפשו הצבעונית.
בספר זה נימצא איך לבנות את שפת הצבעים
כך שתהיה נגישה לנפשנו, שפה שעוצבה ע"י
רודולף שטיינר ופותחה הלאה בידי ממשיכיו.
בספר קיימת התייחסות לנושאים הבאים:
פרספקטיבת הצבעים; ציור מתוך הצבע -
היכול גם לשקף את נפשו של הצייר ובכך
לשמש כלי לעבודה פנימית;

החוויה הרוחנית-מוסרית העולה בציור בצבעים

הבודדים - מנקודת מבט אישית; מדיטציית

צבעים; מקור ההשראה של אמנות הצבע;

אימפרסיוניזם ואקספרסיוניזם במבט חדש ועוד

נושאים.לאורך כל הספר מופיעים תרגילים

המלווים את התאוריה ומנסים להעמיק את

ההתנסות לתוך המדיום של הצבע.

לספר מצורפים 14 צילומים צבעוניים של

תרגילים ועבודות אמנותיות.

---------------------------------------------------------

65.00