צבעי מים יבשים אופקו

12 צבעי המים מגיעים עם משטח ערבוב פנימי ומכחול איכותי. ניתן להחליף צבעים בודדים שנגמרו.

הצבעים בעלי פגמנטים חזקים ולכן ניתן להגיע באמצעותם לצבעוניות עשירה ביותר. סקלת הצבעים מאפשרת מיזוג הרמוני של הצבעים.

110.00