מאין הגיעה טל

מאת גלעד גולדשמידט איירה אסתר עיבל


 ספר לילדים מגיל חמש ועד בכלל. הספר עוקב אחרי טל, ילדה עם שאלות רבות ומשונות. ערב אחד לאחר ההשכבה היא נזכרת בשאלה מאוד חשובה:
איך באתי אליכם? מאין בכלל ילדים מגיעים? למה הגעתי דוקא אליכם? איך בעצם באים ילדים להורים שלהם? 
שאלותיה של טל עוברות כמה וכמה אנשים, חלומות ושלבים עד שלבסוף היא מגיעה לתשובה שמספקת אותה.

 

65.00