לוח שנה לנפש

בתרגומו של יפתח בן -אהרון 

בלוח השנה זה הוקדש לכל שבוע ורס, המאפשר לנפש לחוות את החלק שמממש עצמו בשבוע הזה ממכלול חיי השנה. מה שמצטלצל בנפש מתוך חיים אלו כשהיא מתאחדת עמם, יבוא לידי ביטוי בתחושת אחדות בריאה עם מהלך הטבע. 

50.00