חינוך אנתרופוסופי למידה לאור השקפת העולם של חינוך ולדורף

ספרו של גלעד גולדשמידט 

 ספר זה מהווה שער להשקפת העולם האנתרופוסופית בתחום הלמידה וההוראה.ספר זה בוחן מקרוב את עיקריי חינוך ולדורף ואת עקורנות הלמידה בגן ובבתי ספר ולדורף באופן רב תחומי, שיטתי ומדעי. בספר מתוארת היסטורית תורת הלמידה ויסדות הלמידה כפי שהתפתחו בארצות העולם המערבי. 


82.00