נהגה בחשכה - שיחות עם ילדים

ההקשבה היתה חשובה מהשאלות... נדרשה לי זהירות כמעט חייתית. התקשורת עם ילד חירש, כשהוא מאמץ אותך למעמקי עיניו – טוהר שכזה הוא קשה מנשוא. וילד עיוור שומע אותך נושמת... בנֶהֱגָה בחשכה השלכתי עצמי מזירת 'לכתוב על לא כלום במומחיות', פרשתי אל מעבר לגבול ונסוגותי כל כולי אל המקום שבו שוכנים הקשיים והמוגבלויות של החיים עצמם: המוגבלות שלנו לחיות, להביא ילדים לעולם, לאהוב זה את זה.

ונדה יוקנייטה היא סופרת ומחזאית ליטאית, ילידת 1949. הספר כולל שיחות מרגשות שלה עם 18 ילדים בין גיל 6 לביה"ס תיכון. המשותף לילדים הוא איזו מצוקה או מגבלה משני סוגים:פיסית-חלקם עיוורים, חירשים או אילמים, או חברתית-חלקם התגלגלו למסגרות שיקום לעבריינים צעירים. הדיאלוג, המאפיין המבני הבולט של הספר הוא שילדים רבים בו מדברים על תקשורת כדבר חשוב בקיומם וחזרים שוב ושוב על ענין הזיקה לזולת.

79.00