צב השיחים וצב המים

"...צב השיחים נשנק והשתעל...ואז הוא הביט בצב המים הקטן ושם את רגלו הקדמית על כתפו לאות חיבה."תודה ל",הוא אמר נרגש, "הצלת את חיי"
צב המים חכך את חוטמו באפו של צב השיחים כדי להראות לו שהוא חבר שלו..."
סיפור על שני צבים קטנים,דומים אך שונים,שמתיידדים ומוכנים לעזור זה לזה בכל מצב.
הסיפור נכתב וצויר לילדים בגיל 3-7.

64.00