גוף ונפש לאור האנתרופוסופיה

גישה הוליסטית לגוף האדם וליחסיו ההדוקים עם נפשו ורוחו, הפועלות בתוכו. תיאור מפורט של גוף האדם ככלי הנפש במצבי בריאות ומחלה.

גישה הוליסטית לגוף האדם וליחסיו ההדוקים עם נפשו ורוחו, הפועלות בתוכו. תיאור מפורט של גוף האדם ככלי הנפש במצבי בריאות ומחלה.

60.00