האנתרופוסופיה במאה העשרים

דו"ח אישי וגלוי-לב על פעילותה של התנועה האנתרופוסופית במאה העשרים עם מבט ליעדיה העתידיים. כל זאת על רקע המבחנים הצפויים לאנושות בעתיד הקרוב.

דו"ח אישי וגלוי-לב על פעילותה של התנועה האנתרופוסופית במאה העשרים עם מבט ליעדיה העתידיים. כל זאת על רקע המבחנים הצפויים לאנושות בעתיד הקרוב.

60.00