מבוא לחינוך ולדורף – מדריך להורים

ולדורף – הנה שיטת חינוך אוניברסלית, המתאימה לכל תרבויות העולם. היא אינה דוחסת ידע, אלא מפתחת את כשרי הילד, בעיקר באמצעות האמנויות והאומנויות, בהתאם לשלבי התפתחותו.

ולדורף – הנה שיטת חינוך אוניברסלית, המתאימה לכל תרבויות העולם. היא אינה דוחסת ידע, אלא מפתחת את כשרי הילד, בעיקר באמצעות האמנויות והאומנויות, בהתאם לשלבי התפתחותו.

70.00