מבוא לרפואה אנתרופוסופית

אופקים חדשים להבנת גוף  האדם ואפשרויות הריפוי שלו. גישה מורחבת לתפקודיהן של מערכות הגוף והנפש.

אופקים חדשים להבנת גוף  האדם ואפשרויות הריפוי שלו. גישה מורחבת לתפקודיהן של מערכות הגוף והנפש.

55.00