האנתרופוסופיה מהי?

המחנך השוודי הוותיק (שספרו על חינוך ולדורף תורגם ל-18 שפות), מגיש סיכום  ענייני וממצה, ובעיקר מעודכן, של המישנה האנתרופוסופית ודרכי האימון שלה, תוך הסתמכות על מחקרים  חדישים בתחומי הפסיכולוגיה וחקר הדתות.

המחנך השוודי הוותיק (שספרו על חינוך ולדורף תורגם ל-18 שפות), מגיש סיכום  ענייני וממצה, ובעיקר מעודכן, של המישנה האנתרופוסופית ודרכי האימון שלה, תוך הסתמכות על מחקרים  חדישים בתחומי הפסיכולוגיה וחקר הדתות.

60.00