יהדות ואנתרופוסופיה

הספר מתאר את המפגש בין פרופ' ש"ה ברגמן לבין רודולף שטיינר והאנתרופוסופיה, ואת השאיפה להגשים אידיאל משולב של יהדות ואנושות.

הספר מתאר את המפגש בין פרופ' ש"ה ברגמן לבין רודולף שטיינר והאנתרופוסופיה, ואת השאיפה להגשים אידיאל משולב של יהדות ואנושות.

60.00