הרפואה האנתרופוסופית ותרופותיה

תיאור תמציתי של עקרונות הרפואה האנתרופוסופית ויישומיה המעשיים, מפיו של רופא בר-סמכא.

תיאור תמציתי של עקרונות הרפואה האנתרופוסופית ויישומיה המעשיים, מפיו של רופא בר-סמכא.

60.00