משחק שיווי משקל - TA DA

ערמו את דמויות הקרקס זו על גבי זו.

תוך שמירה על איזון והתייחסות למבנה המיוחד של הדמויות ניתן ליצור מבנים ארקובטיים מרשימים. 


149.00