קוביות - סביבה

16 קוביות עץ

ארוזות בשק רשת, צבועות בצבעים בטוחים. עומד בתקן FSC לשימוש אחראי בעצים ויערות. 

אידיאליות ליצירת סביבת נוף במשחקי דמיון.

230.00