גיר אצבע בודד

גיר אצבע בודד
850330
גירי השעווה של שטוקמר מתאימים
לדרישות אומנותיות רבות ומגוונות.
מלוא הזוהר של הפיגמנטים משתקף
בהוספת דונג דבורים טהור כחומר
מקשר. הצבעים ידידותיים למשתמש
לכן מתאימים לפעוטות וילדים.
הצבעים מגיעים גם כגירי אצבע וגם
בבלוקים ב-27 גוונים. בתפזורת או
בקופסאות פח, קרטון ועץ.


 

5.50