בואו של הנסיך- חוברת לימוד חלילית סופרן

חיברה ואיירה: תומר רוזן גרייס

חוברת ללימוד חווייתי של האצבוע ותחילת הנגינה בחלילית הדיאטונית (סופרן) דרך סיפור, תמונות ושירים, בהשראת עקרונות חינוך ולדורף. 


 בגב החוברת: 


ילדים צעירים לומדים טוב יותר בעזרת שיר, תמונה ודמיון, וסיפור זה נועד להעניק השראה למורים לחלילית להוראה חווייתית של תחילת הנגינה, עוד לפני לימוד הנגינה מתווים. הסיפור המוצג בחוברת זו נוצר מתוך עבודה מעשית בהוראת הנגינה בחלילית לכתות א' – ד' בבית ספר ולדורף וכן בעבודה עם קבוצות קטנות ויחידים. הסיפור "בואו של הנסיך" בנוי כך שיוכל לעמוד בפני עצמו, או לשמש כהמשך לסיפור "הנסיכה בטירה הקסומה" לצורך המעבר מן החלילית הפנטטונית לחלילית הדיאטונית.88.00