מקוש לטקס

----------------------------------------------  

מקוש לטקס
55210120
תוצרת Auris שבדיה
עשוי משרף.
משמש לקסילופונים השונים

----------------------------------------------

15.00