מוצרים נוספים

משחיז אופינל יהלום
סכין אופינל סטיינלס (אל-חלד) מס' 6
סכין אופינל סטיינלס (אל-חלד) מס' 7
סכין אופינל סטיינלס (אל-חלד) מס' 8
אופינל ילדים - צבעים שונים
סכין אופינל קרבון 6
סכין אופינל קרבון 7
סכין אופינל קרבון 8