צמר לסריגה

צמר לסריגה- אפורים Nordkap
צמר לסריגה- חמים Shourwoollcomgarn
צמר לסריגה קרים shourwoollcomgarn
נול אריגה בחוטי צמר
צמר נורדקאפ